Васил Дечов

Среднородопско овчарство

Среднородопско овчарство

Сюрийски и селски овце

 

СЮРИЙСКИ И СЕЛСКИ ОВЦЕ (ДРЕБНО  И ЕДРО ОВЦЕВЪДСТВО)

Ако един стопанин притежава по-много от 800 — 1000 собствени овце, той заедно с овчарските (4—500) и други наети овце може да наеме отделна къшла за през зимата и да стъкми отделна мандра през лятото. Такъв стопанин (кехая) се счита за едър овцевъдец, а овцете, които са под неговото управление, се нари­чат сюрийски. С по-малко от 1500—2000 свои, аговски и овчарски овце, един кехая не може да поддържа от­делна мандра и трябва да търси съдружници, а щом не направи това, той вече се причислява към дребните овцевъдци, т. е. той натъкмява овцете си при селските мандри. Едрите овцевъдци, които имат много собст­вени овце, не търпят параспор, т. е. много стопани с по-малко овце, а такъв параспор се набира от овчар­ските овце. Овчар, след като пасе 10—12 години аговски и кехайски (сюрийски) овце и спечели 100—150 брави, напуща овчарството, оженва се и заживява са­мостоятелен живот. С това заедно той отлъчва соб­ствените си овце от аговските и кехайските и търси друг бивш овчар, комуто също са изхвърлени овцете от кехайското и аговското стадо, да се сдружи с него за през лятото и заедно да извличат полза от овцете си. С други думи дребното овцевъдство главно се е създало от овцете на овчари, които са пасли сюрийски овце, т. е. дребното овцевъдство не е друго, освен из­хвърленият параспор от едрото овцевъдство. Съвсем дребен параспор се набира още и от овцете на бивши овчари, които са пасли още на стопани, причислени към дребните овцевъдци.

У дребните овцевъдци наредбите са основани на на­чала търговско-предприемнически и съдружнически и са по-сложни, отколкото у едрите овцевъдци. Затова ние първо ще опишем наредбите у дребните овцевъдци, а сетне у едрите.

 

©1997-2021 ОМДА Всички права са запазени.
Дизайн и програмиране  Революшън Технолоджис.